Tilbake
Skriv ut

Lær å spela ukulele

I løpet av tre økter på 60min skal elevane læra å spela ukulele til kjente og enkle songar. Gjennom perioden på tre veker får dei kvar sin ukulele til heimlån og eit songhefte slik at dei kan øva på eiga hand. Målet med undervisninga er at elevane skal ha det kjekt med å meistra eit instrument og vera i stand til å utvikla seg vidare på eiga hand. Prosjektet blir avslutta med ein liten konsert.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Voss
  • Kunstnarar / grupper: Olav Undeland